Τοποθετούνται πάνω σε ένα δόντι που έχει υποστεί βλάβη ή έχει στίγματα ή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο μετά από χρόνια καπνίσματος και κατανάλωση καφέ και κρασιού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει σε μία ημέρα. Η ομάδα του Creemers Dental Center χρησιμοποιεί όψεις eMax γιατί προσφέρουν απολύτως φυσική εμφάνιση στα δόντια σας, έχουν διαρκή αποτελέσματα και είναι υψηλής αισθητικής.

Οι όψεις πορσελάνης είναι λεπτές έως πολύ λεπτές (0,3mm) πορσελάνινες «φλούδες» που επικολλώνται στα δόντια και εγγυώνται ένα νέο, όμορφο χαμόγελο για δεκαετίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απλά τραχύνουμαι λίγο την επιφάνεια του δοντιού – αυτές είναι οι λεγόμενες «όψεις ελάχιστης προετοιμασίας».

Κάποιες φορές, όταν τα δόντια δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, θα διορθώσουμε τη θέση των δοντιών για να δημιουργήσουμε χώρο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αφού το πάχος των minimum 0,3mm που προστίθεται στο δόντι δεν είναι ορατό.

Σε κάθε ασθενή τοποθετούνται όψεις που έχουν κατασκευαστεί εξατομικευμένα γι’ αυτόν και του προσφέρουν τα αποτελέσματα που πάντα ονειρευόταν!

Εφαρμόζουμε ελάχιστα επεμβατικές αισθητικές τεχνικές για να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική δομή των δοντιών σας.

Porcelain Veneers are the most common and excellent solution in Smile Makeovers and correct all imperfections, chipped off teeth, gaps, mis alignments and all discolorations.

Thin shell-like ceramic pieces used to recreate the natural look of teeth while providing strength and resilience comparable to Natural Teeth granting amazing results!Are placed over a damaged, misaligned, or stained tooth after years of coffee or wine-drinking and smoking.

The big advantage is that it can be done in one day. Creemers dental team uses eMax Veneers as they are absolutely natural looking and highly aesthetic and long lasting.

Porcelain Veneers are thin to ultra thin (0,3mm) porcelain shields that are glued or bonded over the teeth and guarantee a beautiful new smile for decades.

In certain cases we only roughen the teeth surface,these are the so called minimal-prep veneers!

Sometimes when teeth are not well aligned we will drill and correct the teeth positions a little to create some space, but this is no issue, as the added thickness to the teeth of minimal 0,3mm is not visible.

Each patient gets his custom made veneers with the result he always dreamed of.

We use minimally invasive cosmetic techniques so as to keep as much as possible of your original tooth structure

Smile Makeover with Porcelain Veneers

Smile Design takes into account a variety of factors with your teeth,all of which can be addressed by Porcelain Veneersin order to create the beautiful smile you desire. A full treatment plan is created for your needs. They include: • Porcelain Veneers • Zoom!® Teeth Whitening • Dental Implants • Tooth-Colored Fillings

Every Smile Design program is custom-made for each individual!!

Πριν
Πριν
Μετά
Μετά
Πριν
Πριν
Μετά
Μετά
Πριν
Πριν
Μετά
Μετά

Ίσιωμα ούλων

Ονομάζεται επίσης αναμόρφωση ή γλυπτική ούλων. Αυτή η αισθητική οδοντιατρική εργασία μπορεί να ισιώσει μια ανισοϋψή γραμμή ούλων και να σας δώσει ένα χαμόγελο για το οποίο μπορείτε να είστε υπερήφανοι – σε συνδυασμό και με τη συνολική ανανέωση του χαμόγελού σας. Το ίσιωμα των ούλων από μόνο του θεωρείται μια κοσμητική διαδικασία.

Τι προκαλεί ανισοϋψή ούλα;

Ένας αριθμός πραγμάτων μπορεί να κάνει τη γραμμή των ούλων σας να είναι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά. Αν τα ούλα καλύπτουν μεγάλο μέρος των δοντιών σας μπορεί να τα κάνουν να φαίνονται μικρά. Αυτό πιθανόν να είναι αποτέλεσμα γενετικών παραγόντων, κάποιων συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας ή της λήψης κάποιων φαρμάκων.