Ενδοδοντική θεραπεία κάνουμε όταν έχουμε:

 • Πολύ βαθιά κοιλότητα σε ένα δόντι

 • Τραυματισμό δοντιών

 • Σπασμένο δόντι

 • Πονόδοντο ή υπερβολική ευαισθησία στο ζεστό και το κρύο

 • Πόνο χωρίς να ασκείται πίεση στο δόντι

 • Πόνο όταν πιέζεται το δόντι

 • Αμβλύ πόνο

 • «Σουβλιές» στο δόντι

 • Πρήξιμο στο μάγουλο ή ενδοστοματικά, που οφείλεται σε μολύνσεις των ριζών.

Διαδικασία ενδοδοντικής επέμβασης

 • Είναι μια ανώδυνη θεραπεία, με τοπική αναισθησία.

 • Αφαιρούμε το μολυσμένο ή φλεγμαίνοντα ιστό του πολφού από το ριζικό σωλήνα.

 • Ο ριζικός σωλήνας καθαρίζεται σχολαστικά και απολυμαίνεται με αποστειρωμένο υγρό.

 • Γεμίζουμε το ριζικό σωλήνα με ειδικό υλικό που τον σκληραίνει και τον σφραγίζει μόνιμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία απαιτεί μόνο μια επίσκεψη και, παρότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται αυτή τη θεραπεία, είναι απολύτως ανώδυνη.